Lifemed Tıp Merkezi Kalite Politikamız

Lifemed Tıp Merkezi, vizyonu ve misyonu doğrultusunda hasta memnuniyetini ve çalışanlarının bireysel gelişimlerini yükseltme esasını hedefleyen bir hizmet anlayışı benimsemiştir...
  • Hastalarımızın ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetine odaklı olarak çalışmak,
  • Çalışanların eğitilerek, sürekli iyileştirme süreçlerinde etkinliklerini sağlamak,
  • Hastaya hizmette bilimsel verileri kılavuz alarak, etik kuralları benimseyen hekimlik anlayışı sağlamak,
  • Hasta güvenliğini merkezde tutan hizmet anlayışı sağlamak,
  • Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hizmet kalitemizi iyileştirmek,
  • Ekip çalışması ile etkin iletişim sağlamak,
  • Yasal mevzuatlara ve kalite yönetim sistemi şartlarına uymak.